Chính sách bảo mật

Chúng tôi đặt sự riêng tư của khách hàng lên hàng đầu và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách quyền riêng tư này giải thích về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi họ tương tác với trang web của chúng tôi.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi họ đăng ký tài khoản, đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ, đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi hoặc liên hệ với chúng tôi qua email hoặc hệ thống trò chuyện trực tuyến. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nhà, thông tin thanh toán và thông tin về các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cung cấp, duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được sử dụng để xác nhận danh tính của khách hàng, xử lý thanh toán, gửi thông báo về tài khoản và dịch vụ, thông báo về thay đổi trong chính sách hoặc điều khoản dịch vụ, và liên hệ trực tiếp với khách hàng khi cần thiết.

  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng với bên thứ ba mà không có sự cho phép của khách hàng.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng nếu có yêu cầu từ phía pháp luật hoặc khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó hợp lý để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, bảo vệ quyền lợi và tài sản của chúng tôi, hoặc duy trì an toàn và bảo mật của khách hàng.

Quyền truy cập và cập nhật thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền truy cập, cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình trong tài khoản. Để làm điều này, khách hàng có thể đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các thay đổi cần thiết. Nếu khách hàng gặp khó khăn trong việc truy cập hoặc cập nhật thông tin, chúng tôi sẽ hỗ trợ họ trong quá trình này.

Chúng tôi cam kết bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của khách hàng.