Chính sách cookie

Cookies là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên trình duyệt của người dùng khi truy cập vào trang web. Cookies cho phép trang web nhớ thông tin và hành động của người dùng trước đó, giúp cải thiện trải nghiệm duyệt web.

Chính sách cookie này áp dụng cho tất cả người dùng truy cập vào trang web maytinhonlinecasino.top.

2. Các loại cookies sử dụng

Trang web maytinhonlinecasino.top sử dụng các loại cookies sau:

  • Cookies cần thiết: Đây là những cookies cần thiết để trang web hoạt động đúng cách. Chúng bao gồm những cookies cho phép người dùng duyệt qua các trang và sử dụng các tính năng cơ bản của trang web.
  • Cookies hiệu suất: Những cookies này thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, như số lần truy cập, thời gian lưu lại trang, và trang web mà người dùng truy cập trước đó. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa trang web.
  • Cookies chức năng: Những cookies này cho phép trang web ghi nhớ các lựa chọn và cung cấp các tính năng cá nhân hóa, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích của người dùng hoặc khu vực địa lý.
  • Cookies quảng cáo: Những cookies này được sử dụng để theo dõi hoạt động quảng cáo và cung cấp các quảng cáo hướng tới người dùng dựa trên lịch sử duyệt web của họ.

3. Quyền riêng tư

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chúng tôi không bán hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự đồng ý rõ ràng từ người dùng.

Người dùng có thể quản lý và tùy chọn theo các cài đặt liên quan đến cookies trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookies có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web.